ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  activar estils
cercar

Retribucions 2011

Resum anual del 2013 de les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes al consistori vilanoví

EXERCICI 2011 (DE 20 DE SETEMBRE A 31 DE DESEMBRE)

El Ple de la Corporació Municipal, adopta dels següents, ACORDS: (Amb efectes a partir del 20 de setembre de 2011)

DEDICACIÓ EXCLUSIVA:
Jornada completa

Per a l'Alcalde Sr. Joan Vich
14 pagues de 3.168,74 € bruts / mensuals

DEDICACIÓ PARCIAL:
18 hores setmanals

Per al 1r Tinent d'Alcalde, Francisco Palacios
12 pagues de 1.029,41 € bruts / mensuals

DEDICACIÓ PARCIAL:
13 hores setmanals

Per a la Tinent d'Alcalde, Vanesa González
12 pagues de 662,16 € bruts / mensuals

ASSISTÈNCIES

A percebre pels regidors que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial.

 • A les sessions del Ple 183,43 €
 • A les Comissions informatives o altres d'equiparables 54,20 €
 • A les Juntes de Govern 183,43 €
 • A les Juntes de Portaveus 91,71 €
 • Als òrgans col•legiats 62,53 €

Òrgans col·legiats interns:

 • Junta de Contractació
 • Comissió en les operacions de delimitació de terme municipal
 • Comissió Espai Públic i Vialitat
 • Societat Municipal d'Habitatge
 • Consell Escolar Municipal
 • ADF (...)

Òrgans col·legiats externs:

 • Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena
 • Mancomunitat per a l'Atenció de Disminuïts Psíquics de l'Anoia
 • Societat Vivers en Xarxa a l'Anoia, Vivex, SL
 • Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació d'Igualada
 • Consell General del Consorci de Comunicació Local
 • Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat (...)

INDEMNITZACIONS ALS GRUPS POLÍTICS

 1. 67,69 € mensuals per a cada grup municipal
 2. 54,15 € mensuals per a cada regidor electe

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona