ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  activar estils
cercar

Teleassistència domiciliària

Informació general
En què consisteix

La teleassistència és considerada un servei més de la cartera dels Serveis d'Atenció Domiliària.

Es tracta d'un servei que garanteix la seguretat i dóna tranquil•litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d' edat, de fragilitat o dependència, les 24 hores de dia i els 365 dies de l'any a través d'un terminal connectat a una central d'alarmes; d'aquesta forma, es pot evitar o, com a mínim, retardar una institucionalització.

És un servei eminentment preventiu i de proximitat que ofereix a les persones amb dependència i als seus cuidadors un suport personal per continuar vivint en el seu entorn habitual. Possibilita que persones grans o discapacitades, que no requereixin d'atenció permanent i presencial de persones, tinguin la seguretat que davant situacions de crisi, caigudes, emergències sanitàries o de l'habitatge, puguin contactar de forma immediata amb el centre d'atenció.

Qui el pot demanar?

El principal destinatari del servei són les persones grans o discapacitades, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat o discapacitat.

Això no obstant, la capacitat actual del servei no permet arribar a cobrir totes les necessitats, per la qual cosa cal establir prioritats en l’adjudicació del servei fins arribar a la universalització.

El criteri del perfil d’usuaris i usuàries preferent és el de persones majors de 80 anys que viuen soles.
Malgrat això, hi pot haver valoracions dels serveis socials municipals que considerin adequat concedir aquest servei a altres situacions de necessitat. Entre aquest col•lectiu cal destacar les persones menors de 80 anys amb dependència, en situació de risc per malaltia o discapacitat i nul•la o insuficient xarxa de suport familiar i/o social.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Serveis Personals
Adreces on dirigir-se
Edifici d’Entitats
T.938 054 411
Plaça dels Horts, 1

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona