Tràmits electrònics amb certificat digital e-Tram:

 

     Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III).

     Comunicació prèvia d'obertura.

      Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient.

     Declaració responsable d'obertura.

      Declaració responsable en matèria de salut alimetària.

      Declaració responsable en matèria d'incendis.

      Comunicació de canvi de titularitat d'activitats.

      Llicència ambiental (Annex II).

     Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats.

 
 

 

 

Ajuntament de Vilanova del Camí.
Plaça del Castell nº 1 - 08788 Vilanova del Camí
Telèfon: 93 805 44 22 - Fax:93 805 42 90