Urbanisme, Obres i Activitats

 

 

 

  ·

Versió per omplir en línia

 

 1. Declaració responsable d'obertura.

 2. Comunicació d'obertura.

 3. Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis.

 4. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats.

 5. Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats.

 6. Declaració responsable en matèria de salut alimentària.

 7. Llicència ambiental (Annex II).

 8. Comunicació ambiental municipal (Annex III).

 9. Comunicació de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient.

 10. Consulta prèvia de classificació d'activitat.

 11. Comunicació municipal d'establimens no permanents desmuntables.

 12. Comunicació municipal d'establimens fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries.

 13. Comunicació municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari.

 14. Comunicació de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa.

 15. Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries.

 

 

 

Ajuntament de Vilanova del Camí.
Plaça del Castell nº 1 - 08788 Vilanova del Camí
Telèfon: 93 805 44 22 - Fax:93 805 42 90