Urbanisme, Obres i Activitats

 

 

 

  ·

OBRES

 

-  Instàncies

-  Autorització administrativa per obres de petita entitat

-  Llicència d’obra menor

-  Llicència d’obra major

-  Llicència de parcel·lació o constitució-modificació de propietat horitzontal

-  Llicència de primera ocupació i utilització d’edificis i instal·lacions

-  Pròrroga d’una llicència d’obres

-  Llicència per a la instal·lació d’una grúa-torre

-  Guals per a l’entrada i sortida de vehicles a través de la vorera

-  Transmissió d’una llicència d’obres

 

 

  ·

ACTIVITATS

 

Escolliu una opció de tramitació:

  • Presencialment (Amb presentació a l'Oficina del Registre General de l'Ajuntament, situada a la Pl. Castell, núm. 1, bxos., de Vilanova del Camí):

                             Versió per omplir en línia

                             Versió per imprimir

  • Electrònicament (a través de la FUE -Finestreta Única Empresarial)*:

                              Accés FUE

 

*Aquesta tramitació exigeix la identificació i autenticació digital de l'usuari per accedir als tràmits electrònics.

 

 

 

  ·

TRÀMITS PER e-TRAM

 

-  Denúncia per excés de soroll. e-TRAM

-  Devolució de fiança per obres. e-TRAM

-  Llicència de gual i contragual. e-TRAM

-  Còpia de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris. e-TRAM

-  Denúncia per incompliments d'horari de locals nocturns. e-TRAM

-  Certificat d'antiguitat i legalitat. e-TRAM

-  Certificat de qualificació urbanística. e-TRAM

 

Ajuntament de Vilanova del Camí.
Plaça del Castell nº 1 - 08788 Vilanova del Camí
Telèfon: 93 805 44 22 - Fax:93 805 42 90