Tràmits-Obres-Llicència d’obra menor

 

-  Instal·lació d’antenes-aparells d’aire acondicionat-plaques solars

-  Enderroc menor amb projecte.

-  Obra menor sense projecte.

-  Obra menor amb projecte.

-  Instal.lació de rètols.

-  Canalitzacions i obres en xarxes de serveis.

 

Ajuntament de Vilanova del Camí.
Plaça del Castell nº 1 - 08788 Vilanova del Camí
Telèfon: 93 805 44 22 - Fax:93 805 42 90