Tràmits-Obres-Llicència d’obra major

 

-  Obra major

-  Canvi d’ús

-  Enderroc major i/o moviment de terres

 

Ajuntament de Vilanova del Camí.
Plaça del Castell nº 1 - 08788 Vilanova del Camí
Telèfon: 93 805 44 22 - Fax:93 805 42 90