II - Inventari d'Habitatges

II.1 Sr. Vilarrubias
II.2 Sra. Xaus
II.3 Can Riba
II.4 Habitatges de Can Titó
II.5 Els Moletons
II.6 Can Pelegrí
II.7 Sr. Muntaner
II.8 Can Baldufes
II.9 Sr. Juan Torres
II.10 Can Pepe
II.11 Sra. Morera