ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

ANUNCI Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança sobre la tinença d'animals domèstics

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança sobre la tinença d'animals domèstics, es somet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies.

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona