ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Anunci de consulta pública prèvia de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació per dotar a Vilanova del Camí d'una regulació pels vehicles

Ajuntament logo imatge serveis

Anunci de consulta pública prèvia de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació per dotar a Vilanova del Camí d'una regulació pels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes 

L'Ajuntament de Vilanova del Camí té la voluntat de redactar una regulació pels vehicles de mobilitat personal (VMP) i cicles de més de dues rodes, que s'inclourà a l'Ordenança municipal de circulació.

L'objectiu és disposar d'una ordenació que resolgui els problemes de convivència a l'espai públic i fomenti alhora una mobilitat sostenible i segura i prioritzi els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic.

Seran objecte de regulació tots els VMP d'ús personal assistits amb motor, així com els VMP i cicles de més de dues rodes que tenen un ús d'activitat econòmica o d'activitat de caire lucratiu, ja siguin assistits per motor elèctric o per força mecànica.

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació bé generada a causa de la implantació de nous usos dels mitjans de transport, i és necessari l'aprovació d'una regulació que mostri el seu compromís amb la preservació del medi ambient, la millora de l'espai públic, la seguretat vial i, en definitiva, la qualitat de vida a la ciutat. 

La qüestió que ens ocupa procedeix ser regulada per ordenança perquè té com a destinatàries a una pluralitat indeterminada de persones, és susceptible d'ulteriors i successives aplicacions, i suposa una innovació de l'ordenament jurídic.

Revisat el contingut de l'actual i vigent Ordenança municipal de circulació de Vilanova del Camí, es va proposar la necessitat i oportunitat de proposar una nova regulació per millorar la mobilitat, com ja s'ha exposat en aquest document. 

D'acord amb l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte del text regulador s'ha de realitzar una consulta pública prèvia a través del portal web de l'Ajuntament, per aquest motiu s'obre un termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació d'aquest anunci per tal que qui vulgui, pugui fer recomanacions o suggeriments.

El termini finalitza el 31 d'octubre de 2018

Accediu aquí al formulari de recomanacions i/o suggeriments


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona