ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

ANUNCI Aprovació modificació de la gestió i del Reglament de l' enllumenat

El Ple de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, en sessió celebrada el dia 12/03/2018, va aprovar inicialment la modificació de la forma de gestió del servei públic d'enllumenat públic i semafòric.

El Ple de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, en sessió celebrada el dia 12/03/2018, va acordar l'aprovació inicial de la modificació del reglament regulador del servei d'enllumenat públic i semafòric de Vilanova del Camí.


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona