ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

ANUNCI Modificació de l'ordenança de la taxa reguladora d’activitats de lleure

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 12/03/2018, va acordar l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 28 reguladora de la taxa d'activitats de lleure.


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona