ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Convocatòria oposició Arquitecte/a Municipal

És objecte d'aquesta convocatòria la cobertura en règim laboral fix amb caràcter indefinit, pel procediment de concurs-oposició lliure, d'una plaça d'Arquitecte/a, grup assimilat A1 vacant a la plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, inclosa a l'oferta pública d'ocupació correponent a l'any 2017.


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona