ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Borsa d'Agents de la Policia Local

És objecte d'aquest convocatòria, la constitució d'una borsa d'agents de la Policia Local per a  l'Ajuntament de Vilanova del Camí, mitjançant Concurs - Oposició lliure, per a cobrir  interinament necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants sobrevingudes, per a atendre necessitats urgents i inajornables, i sempre d'acord amb les necessitats del servei.

Anunci al Diari Oficial de la Generaltat de Catalunya:

Bases de la convocatòria:

A continuació trobeu tots la documentació, així com la instàcia i la declaració, en format pdf descarregable:


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona