ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Relació d'Ordenances Municipals

Ajuntament de Vilanova del Camí. Escut
Fitxer pdfOrdenança General de Subvencions - Agost 2004 953.8 kb
Fitxer pdfOrdenança Reguladora de l'Administració Electrònica - Modificada Juliol 2012 405.5 kb
Fitxer pdfOrdenança reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació - Def Adhesió 13-12-2002 116.1 kb
Fitxer pdfOrdenança municipal sobre la tinença d'animals domèstics - Gener 2003 75 kb
Fitxer pdfOrdenances Fiscals 2016 - Novembre 2015 1907.2 kb
Fitxer pdfOrdenances fiscals 2015 - Novembre 2014 1753.3 kb
Fitxer pdfOrdenances Fiscals 2014 - Novembre 2013 1691.2 kb
Fitxer pdfOrdenances Fiscals 2013 - Novembre 2012 13145.1 kb
Fitxer pdfOrdenances Fiscals 2012 1108.4 kb
Fitxer pdfOrdenances Fiscals 2011 (Taxes i preus públics) - Part 2 9677.1 kb
Fitxer pdfOrdenances Fiscals 2011 (Taxes i preus públics) - Part 1 9976.6 kb
Fitxer pdfOrdenances Fiscals 2010 691.7 kb
Fitxer pdfOrdenança reguladora de les autoritzacions i funcionament de les terrasses del terme municipal de VdC - Gener 2016 180.9 kb
Fitxer pdfOrdenança sobre les terrasses a la via pública - Gener 2012 198.9 kb
Fitxer pdfOrdenança reguladora dels establiments de pública concurrència - Juliol 2004 157.2 kb
Fitxer pdfOrdenança de Tarifació Social per al transport. Modificació oct 2014 177.2 kb
Fitxer pdfOrdenança reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles - Abril 2010 149.2 kb
Fitxer pdfOrdenança municipal sobre sorolls i vibracions - 2014 209.5 kb
Fitxer pdfMapa Acústic de Vilanova del Camí - Febrer 2014 4060.4 kb
Fitxer pdfMapa Acústic de Vilanova del Camí - Memòria - Març 2014 2944 kb
Fitxer pdfOrdenança Municipal de Circulació i quadre d'infraccions - Def 11-01-2007 292.1 kb
Fitxer pdfOrdenança reguladora de la concessió de targetes i de la reserva de l'estacionament per a persones amb mobilitat reduida - Modificació - Juliol 2012 161.6 kb
Fitxer pdfOrdenança reguladora de la concessió de targetes i de la reserva de l'estacionament per a persones amb mobilitat reduida - Juliol 2012 179.5 kb
Fitxer pdfOrdenança reguladora de la tarifació social per al transport en autobús urbà i interurbà entre els municipis d'Igualada, Santa Margarida de Montbui i  170.5 kb
Fitxer pdfOrdenança reguladora del cementiri municipal - Def modificacio 14-09-2006 107.9 kb
Fitxer pdfOrdenança reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic - Juliol 2008 154.9 kb

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona