ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Retribucions 2017 (gener 2017)

Resum mensual de gener de 2017 de les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes al consistori vilanoví

EXERCICI 2017 (gener 2017)

El Ple de la Corporació va aprovar les retribucions següents:

DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

Amb efectes 13 de juny de 2015, la Sra. Vanesa González Márquez exercirà el seu càrrec d'Alcaldessa en règim de dedicació exclusiva.

 • Alcaldessa - Presidenta: Vanesa González Márquez
  14 pagues de 3.168,74 € bruts / mensuals

DEDICACIÓ PARCIAL:

Amb efectes 7 de juliol de 2015, els Tinents d'Alcalde, la Sra. Meritxell Humbert Figueras i el Sr. Jordi Barón Escriche, exerciran el seu càrrec en règim de dedicació parcial, amb un total de 20 hores setmanals.

 • 20 hores setmanals
  Primera Tinent d'Alcalde, Meritxell Humbert Figueras
  12 pagues de 1.000 € bruts / mensuals
 • 20 hores setmanals
  Segon Tinent d'Alcalde, Jordi Barón Escriche
  12 pagues de 1.000 € bruts / mensuals

Amb efectes 7 de juliol de 2015, els regidors i regidores que es mostren a continuació, exerciran el seu càrrec en règim de dedicació parcial, amb un total de 12 hores setmanals:

 1. Pepita Còdol Monsó
 2. Rosi Grados Carrascosa
 3. Luís Perea Luna
 4. Sergi Pérez Fernández
 • 12 hores setmanals
  12 pagues de 650 € bruts / mensuals

ASSISTÈNCIES

Amb efectes 7 de juliol de 2015, el règim d'indemnitzacions per a la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de la qual formin part, els regidors que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, essent les següents:

 • A les sessions de Ple 183,43 €
 • A les Comissions Informatives i equiparables 54,20 €
 • A les Juntes de Govern 183,43 €
 • A les Juntes de Portaveus 91,71 €
 • Als òrgans col·legiats 62,53 €

Òrgans col·legiats interns:

 • Junta de Contractació
 • Comissió en les operacions de delimitació de terme municipal
 • Comissió Espai Públic i Vialitat
 • Societat Municipals d'Habitatge
 • Consell Escolar Municipal
 • ADF (...)

Òrgans col·legiats externs:

 • Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena
 • Mancomunitat per a l'Atenció de Disminuïts Psíquics de l'Anoia
 • Societat Vivers en Xarxa a l'Anoia, Vivex, SL
 • Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació d'Igualada
 • Consell General del Consorci de Comunicació Local
 • Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat

INDEMNITZACIONS ALS GRUPS POLÍTICS

Amb efectes 7 de juliol de 2015, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals una indemnització mensual per a despeses realitzades en l'exercici de les seves funcions, en les quanties següents:

 • Seixanta-set euros amb seixanta nou cèntims (67,69 €) mensuals per a cada grup municipal.
 • Cinquanta-quatre euros amb quinze cèntims (54,15 €) mensuals per a cada regidor electe.

Les retribucions que es fixen, s'adequaran anualment de forma automàtica i sense necessitat d'acord exprés, en funció de l'increment de les retribucions previst a la Llei de pressupostos generals de l'Estat de cada any per als treballadors de l'administració pública.


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona