ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Òrgans de Govern

Els òrgans de govern (administració institucional) i les funcions que cadascun d'ells desenvolupen
Ple Municipal

Ple Municipal

Informació sobre el plens municipals: calendari, convocatòries i actes dels plens.
Consell de Presidència

Consell de Presidència

El Govern municipal, amb l'objectiu de facilitar la participació de tots els Regidors de la Corporació en el tractament de les matèries de competència municipal, va...
Junta de Govern Local

Junta de Govern Local

COMPOSICIÓ La Junta de Govern Local està integrada per: Sr. Kilian Tomàs Morant Sr. Francisco Palacios Garcia Sr. Juan Manuel Cividanes Alonso...
Comissions Informatives

Comissions Informatives

Informació sobre la creació i la composició de les Comissions Informatives Permanents i Portaveus dels grups.
Junta de Portaveus

Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan col•legiat complementari de l'organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu
Organs Col·legiats

Organs Col·legiats

Representants de la corporació en els Òrgans Col·legiats, Consultius o Complementaris

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona