ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Retribucions 2014 (agost 2014)

Resum mensual d'agost de 2014 de les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes al consistori vilanoví

EXERCICI 2014 (agost 2014)

El Ple de la Corporació va aprovar en la sessió ordinària del 12 de maig de 2014 les retribucions següents:

DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

 • Alcaldessa en règim de dedicació exclusiva, Vanesa González Márquez
  14 pagues de 3.168,74 € bruts/mensuals

DEDICACIÓ PARCIAL:

 • 18 hores setmanals
  Primer Tinent d'Alcalde, Jordi Barón Escriche
  12 pagues de1.029,41 € bruts / mensuals
 • 13 hores setmanals
  Segona Tinent d'Alcalde, Pepita Còdol I Monsó
  12 pagues de 662,16 € bruts / mensuals

ASSISTÈNCIES

A percebre pels regidors que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial.

 • A les sessions del Ple 183,43 €
 • A les Comissions informatives o altres d'equiparables 54,20 €
 • A les Juntes de Govern 183,43 €
 • A les Juntes de Portaveus 91,71 €
 • Als òrgans col·legiats 62,53 €

Òrgans col·legiats interns:

 • Junta de Contractació
 • Comissió en les operacions de delimitació de terme municipal
 • Comissió Espai Públic i Vialitat
 • Societat Municipals d'Habitatge
 • Consell Escolar Municipal
 • ADF (...)

Òrgans col·legiats externs:

 • Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena
 • Mancomunitat per a l'Atenció de Disminuïts Psíquics de l'Anoia
 • Societat Vivers en Xarxa a l'Anoia, Vivex, SL
 • Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació d'Igualada
 • Consell General del Consorci de Comunicació Local
 • Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat

INDEMNITZACIONS ALS GRUPS POLÍTICS

 1. 67,69 € mensuals per a cada grup municipal
 2. 54,15 € mensuals per a cada regidor electe

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona