ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Retribucions 2014 (maig 2014)

Resum mensual de maig de 2014 de les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes al consistori vilanoví

EXERCICI 2014 (maig 2014)

El Ple de la Corporació va aprovar en la sessió ordinària del 12 de maig les retribucions següents:

DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

 • Alcaldessa en règim de dedicació exclusiva, Vanesa González Márquez
  14 pagues de 3.168,74 € bruts/mensuals

DEDICACIÓ PARCIAL:

 • 18 hores setmanals
  Primer Tinent d'Alcalde, Jordi Barón Escriche
  12 pagues de1.029,41 € bruts / mensuals
 • 13 hores setmanals
  Segona Tinent d'Alcalde, Pepita Còdol I Monsó
  12 pagues de 662,16 € bruts / mensuals

ASSISTÈNCIES

A percebre pels regidors que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial.

 • A les sessions del Ple 183,43 €
 • A les Comissions informatives o altres d'equiparables 54,20 €
 • A les Juntes de Govern 183,43 €
 • A les Juntes de Portaveus 91,71 €
 • Als òrgans col·legiats 62,53 €

Òrgans col·legiats interns:

 • Junta de Contractació
 • Comissió en les operacions de delimitació de terme municipal
 • Comissió Espai Públic i Vialitat
 • Societat Municipals d'Habitatge
 • Consell Escolar Municipal
 • ADF (...)

Òrgans col·legiats externs:

 • Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena
 • Mancomunitat per a l'Atenció de Disminuïts Psíquics de l'Anoia
 • Societat Vivers en Xarxa a l'Anoia, Vivex, SL
 • Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació d'Igualada
 • Consell General del Consorci de Comunicació Local
 • Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat

INDEMNITZACIONS ALS GRUPS POLÍTICS

 1. 67,69 € mensuals per a cada grup municipal
 2. 54,15 € mensuals per a cada regidor electe

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona