ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Organs Col·legiats

Representants de la corporació en els Òrgans Col·legiats, Consultius o Complementaris

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS

Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena:

Junta General
 • Sra. Noemí Trucharte Cervera, Alcaldessa – Presidenta
 • Sr. Francisco Palacios Garcia, Regidor
Comissions Informatives de Govern i de Comptes de la Mancomunitat
 • Sra. Noemí Trucharte Cervera, Alcaldessa – Presidenta
 • Sr. Kilian Tomàs Morant, Regidor
Mancomunitat per a l'atenció dels disminuïts psíquics de l'Anoia
 • Sra. Noemí Trucharte Cervera, Alcaldessa – Presidenta.
 • Sra. Sílvia Cáceres Alonso
 • Sra. Eva Mª Vadillo Margarit
Representació dels Grups municipals al Consell Escolar Municipal
 • Pel Grup Municipal Vilanova 365: Pepita Còdol Monzó (titular) i Vanesa González Márquez (suplent).
 • Pel Grup Municipal PSC: Eva Mª Vadillo Margarit (titular) i Kilian Tomàs Morant (suplent).
 • Pel Grup Municipal VA: Sílvia Cáceres Alonso (titular) i Camilo Grados Galan (suplent).
 • Pel Grup Municipal ERC: Mertixell Humbert Figueras (titular) i Marcel·lí Nieto Lázaro (suplent)
 • Pel Grup Municipal IPV: Manuel Ocaña Dominguez (Titular) i Juan Manuel Cividanes Alonso (suplent).
 • Pel Grup Municipal CIU: Jordi Barón Escriche.
 • Pel Grup Municipal DECIDE: Immaculada González Narbona.
Associació de Defensa Forestal, ADF
 • Sr. Juan Manuel Cividanes Alonso, Regidor
Operacions de delimitació del terme municipal amb els municipis d'Igualada, Santa Margarida de Montbui, Orpí, Carme, La Pobla de Claramunt i Òdena
 • Noemí Trucharte Cervera, Alcaldessa - Presidenta.
 • Francisco Palacios Garcia.
 • Juan Manuel Cividanes Alonso, Regidor de l'Ajuntament
 • Sr. Francisco Carbajo Fuertes, Arquitecte Tècnic Municipal
 • Sra. Núria Vilà Vila, Secretària de l'Ajuntament.
Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local pública de la demarcació d'Igualada
 • Sra. Noemí Trucharte Cervera, Alcaldessa com a representant titular de l'Ajuntament de Vilanova del Camí i al Sr. Kilian Tomàs Morant, Regidor, com a representant suplent
Consell General del Consorci de Comunicació Local
 • Sra. Noemí Trucharte Cervera, Alcaldessa
Corporació en el si de l'Assamblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat
 • Sra. Imma González Márquez
Comissió d'informació i seguiment del Dipòsit Controlat de Can Palà
 • Sr. Juan Manuel Cividanes Alonso, com a titular i al Sr. Manuel Ocaña Domínguez com a suplent.
Comissions de Garanties d'Admissió de Vilanova del Camí dels ensenyaments d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat i cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà, per al curs 2017/2018.
 • Sra. Eva Mª Vadillo Margarit, Regidora d'educació

ALTRES REPRESENTACIONS

Consell d'Administració de la Societat Municipal de l'Habitatge de Vilanova del Camí
 • Sra. Noemí Trucharte Cervera
 • Sr. Francisco Palacios Garcia
 • Sr. Juan Manuel Cividanes Alonso
 • Sra. Imma González Narbona
 • Sr. Kilian Tomàs Morant
Consell Esportiu de l'Anoia
 • Sr. Camilo Grados Galan
Consell Escolar de l'IES Pla de les Moreres
Comissió d'Escolarització de l'Anoia
Consell Escolar Col.legis Joan Maragall, Pompeu Fabra i Marta Mata
Consell Escolar de les Llars d'Infants Municipals
 • Sra. Eva Mª Vadillo Margarit
Comissió de selecció del director o directora de l'Escola Pompeu Fabra i l'Institut Pla de les Moreres
 • Sra. Eva Mª Vadillo Margarit

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona