ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Serveis Socials

Els Serveis Socials atenen les necessitats de la població per garantir el seu benestar

L'equip de Serveis Socials de Base atén a tota la població en general i en especial presta servei a aquells col·lectius que, per raons diverses, requereixen d'una atenció específica, com ara són els infants, la gent gran, les persones amb discapacitat o qualsevol tipus de persones desfavorides.

Suport a les persones:

  • Informació a la ciutadania.
  • Orientació a les persones sobre els serveis, recursos més adients a la seva situació i/o demanda.
  • Derivació a qui ho necessita cap a serveis específics on les demandes són ateses i tractades de manera especialitzada.
  • Gestió del Servei d'Ajuda a Domicili.
  • Tramitació de les ajudes pertinents per resoldre els problemes plantejats.
  • Visites a domicili.
  • Establiment de plans de treball, juntament amb la persona que ens ve a veure, per resoldre la situació plantejada.
  • Detecció i prevenció de situacions de risc social o exclusió.
  • Desenvolupament de programes i actuacions que permetin prevenir aquestes situacions o que, un cop superades, facilitin la integració social de les persones afectades.

Actuacions amb altres Serveis:


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona