ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Centre Obert

És un espai municipal adreçat a nens i nenes, d'edats compreses entre els 6 i 12 anys en situació de risc d'exclusió Social, i a les seves famílies

És un recurs integrador que ofereix una intervenció socioeducativa i preventiva que té present els seus interessos, amb una visió realista de les seves mancances i les seves potencialitats per superar les situacions adverses amb les que es poden trobar de manera puntual o bé permanent.

Horari d'atenció:
Dilluns a divendres: 17:00 a les 19:00 hores.


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona