ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Ciutat de la Ciència i la Innovació

red Innpulso logo

El segell reconeix l'esforç i el compromís de Vilanova del Camí en matèria de I+D+i

A l'any 2010, una trentena de ciutats espanyoles van rebre per primera vegada el distintiu de “Ciudad de la Ciencia y la Innovació n” , que atorga el Ministeri de Ciència i Innovació, aquest distintiu reconeix:

- Ciència i Innovació - reconeix l'important esforç i compromís d'aquestes ciutats amb la I+D+i (Investigació, Desenvolupament i Innovació).

- El distintiu s'atorga per 3 anys i es renova o no en funció de les actuacions de les ciutats en aquest període. Durant aquests 3 anys es formarà part de la “Red Innpulso” i comptaran amb una sèrie de beneficis en el marc de les polítiques de I+D+i

Es diferencien tres categories segons el nombre d'habitants del municipi (menys de 20.000, de 20.001 a 100.000 i més de 100.000). Cada una de les categories premia a 10 municipis.

Red INNPULSO

L'objectiu de la RED INNPULSO, a la que pertanyen tots els ajuntaments que han obtingut la Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació, és reconèixer i impulsar les actuacions que en matèria de Ciència i Innovació realitzen les administracions locals, els objectius dels quals són fomentar la col•laboració entre els ajuntaments, millorar el seu potencial innovador i contribuir al canvi de model productiu cap a un model sostenible a nivell econòmic i social. Amb aquesta iniciativa s'ofereix la oportunitat única per a reforçar i fomentar la ciència i la innovació espanyola actuant des de l'àmbit local.

Àmbits d'actuació

En aquesta primera edició, es va concedir la distinció “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” a aquells ajuntaments que van demostrar un major compromís en projectes innovadors amb càrrec al “Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local”. La avaluació dels candidats va comptar també amb la col•laboració del Ministeri de Política Territorial.
Entre els 10 ajuntaments distingits a l'any 2010, de fins a 20.000 habitats es troba el municipi de Vilanova del Camí, amb les següents actuacions o projectes d'innovació finançats a càrrec del “Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 2010”, que sumen un import total de 1.208.878,43 €, i que són:

  • Subministrament i instal•lació de Telefonia – IP a l'Ajuntament.

S'ha dotat de telefonia IP la casa Consistorial i l'Edifici d'Entitats i així s'ha englobat a la totalitat dels Serveis. La principal avantatge d'aquesta nova tecnologia és el gran estalvi amb relació a la telefonia convencional, a més d'altres com són:

- és independent del tipus de xarxa física que el suporta. Permet la integració amb les grans xarxes de IP actuals
- és independent del hardware utilitzat
- permet ser implantat tant en software com en hardware, amb la particularitat de que el hardware suposaria eliminar l'impacte inicial per a l'usuari comú
- permet la integració del vídeo i TPV
- Instal•lació de plaques solars tèrmiques en els vestuaris del camp de futbol de Can Titó.

Instal•lació solar tèrmica per a l'escalfament de l'Aigua Calenta Sanitària (ACS). Amb això s'ha aconseguit un estalvi energètic elevat amb l'escalfament de l'ACS per al consum particular del propi vestuari.

  • Implantació de fibra òptica en el municipi de Vilanova del Camí

Amb l'objectiu d'impulsar l'accessibilitat i la utilització de les noves tecnologies dins dels diferents equipaments municipals, s'ha dut a terme les obres per a la instal•lació de la fibra òptica dins del marc de la regulació vigent. El projecte s'ha competat amb la col•locació d'antenes per dotar de WiFi a un sector de la població

  • Subministrament i instal•lació d'un emissor TDT.

Disposar d'un descodificador i adaptació de les instal•lacions de l'emisora municipal de televisió arrel de l'apagada analògica.

  • Subministrament de material informàtic.

Compra d'equipaments informàtics per renovar i ampliar el paquet informàtic de les diferents dependències municipals, per tal de una millor atenció a la ciutadania i del nou software adquirit per l'Ajuntament.

  • Rehabilitació de Can Muscons Can Muscons con equipament d'activitats turístiques i culturals.

Primera Fase del Projecte denominat Recuperació de Can Muscons com a equipament d'activitats turístiques i culturals.


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona