ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Història

Parc Fluvial Història 4

L'Ajuntament de Vilanova del Camí sempre ha mostrat preocupació per l'efecte de les avingudes del Riu Anoia i de la riera d'Òdena sobre els marges i vores del riu que, malgrat no provocar grans danys personals, sí que han comportat la freqüent inundació de les zones i terrenys més propers. Aquests terrenys han esdevingut, amb el temps, espais amb usos marginals i poc respectuosos amb el medi ambient, potencialment contaminants i poc estètics dins el disseny conjunt de la ciutat.

El projecte de recuperació mediambiental del riu Anoia, iniciat per l'Ajuntament l'any 1998, pretenia acabar amb aquestes avingudes d'aigua però també s'hi va posar molt d'interès en la creació d'un nou espai natural per a usos lúdics i esportius.

Parc Fluvial Història
Parc Fluvial Història 2

El projecte de recuperació del riu Anoia, pioner a Catalunya, ha suposat la rehabilitació de prop d'un quilòmetre i mig, que va des del lloc on coincideixen les aigües del riu Anoia amb les que baixen del torrent d' Òdena fins on s'acaba el nucli urbà de Vilanova del Camí.

El riu és sinònim de vida. S'ha recuperat una part de la flora i de la fauna autòctones de ribera. Algunes espècies d'aus han triat aquest espai per niar-se. La resclosa fa possible que l'aigua quedi embassada en forma d'estany i que el riu s'eixampli. El riu Anoia que tenia una amplada de set a vuit metres, ha passat a tenir-ne entre 40 i 80 metres en alguns dels seus trams.

Parc Fluvial Història 1
Parc Fluvial Història 3

Grans i petits, vilanovins i forans, gaudeixen d'un nou entorn per passejar, anar en bicicleta, practicar atletisme o qualsevol altre esport.S'hi han instal•lat més de dos quilòmetres de tanca de fusta tractada i s'ha arranjat el camí amb sauló. També s'hi han plantat arbres de ribera en un passeig de més cinc metres d'amplada i s'hi ha instal•lat el rec automàtic. S'hi han col•locat bancs i papereres i també la senyalització informativa d'aquest parc fluvial. A la banda esquerra del riu hi ha una zona d'horta, que es suma a la que ara ja existeix al complex d'Ecovilanova.


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona