ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Consulta i/o modificació de dades al cens electoral

Informació general
En què consisteix

Consulta de les dades que consten al cens electoral i si escau, modificació de les dades que hi consten.

La consulta es pot realitzar en qualsevol moment. La modificació de dades es sol•licita quan les dades de la persona inscrita al cens electoral hagin variat o s'hagin de rectificar.

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona major d’edat interessada.
Documentació necessària?
Descripció documentació

Per la consulta i /o el canvi de dades s’haurà de presentar el document acreditatiu de la identitat del sol•licitant:

  • DNI o passaport.

En el cas de que es sol•liciti el canvi de dades

  • El sol•licitant haurà d’omplir l’imprès que l’ Institut Nacional d’estadística facilita al efecte i aportar original i fotocopia del document acreditatiu del canvi de dades.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Oficina del padró
Atenció al públic de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores.
Els mesos de juliol i agost l’horari serà de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
Adreces on dirigir-se
Ajuntament de Vilanova del Camí - Casa Consistorial
T.938 054 422
Plaça del Castell, 1

Correu electrònic
vilanovac@vilanovadelcami.cat

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona