ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Consulta i/o modificació de dades al cens durant el període extraordinari d’exposició pública del cens electoral

Informació general
En què consisteix

Consulta de les dades que consten al cens electoral durant les dates d'exposició pública del cens electoral i si escau, rectificació de les dades que hi consten mitjançant una reclamació a l'Oficina del Cens Electoral.

La consulta es realitza durant el període d'exposició pública del cens electoral. La rectificació de dades es sol•licita quan les dades de la persona inscrita al cens electoral hagin variat o s'hagin de rectificar.

L'Ajuntament tramita la sol•licitud del canvi de dades a L'Institut Nacional d'Estadística (INE) que es qui gestiona el cens electoral.

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona major d’edat interessada.
Documentació necessària?
Descripció documentació

Per a la consulta s’haurà de presentar el document acreditatiu de la identitat del sol•licitant.

  • DNI o passaport.

En cas que es sol•liciti el canvi de dades haurà de presentar:

  • DNI o passaport.


  • El sol•licitant haurà d’omplir l’imprès que l’ Institut Nacional d’Estadística facilita a l’efecte i aportar original i fotocòpia del document acreditatiu del canvi de dades.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Oficina del padró
Atenció al públic de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores.
Els mesos de juliol i agost l’horari serà de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
Adreces on dirigir-se
Ajuntament de Vilanova del Camí - Casa Consistorial
T.938 054 422
Plaça del Castell, 1

Correu electrònic
vilanovac@vilanovadelcami.cat

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona