ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Certificat del nombre d’habitants per secció censal

Autorització, certificat, llicència o permís
En què consisteix

Certificat que acredita el nombre d'habitants per secció censal segon la xifra oficial de població del municipi publicada al BOE.

Aquest tràmit el pot fer qualsevol persona major d'edat interessada quan es requereixi acreditar oficialment el nombre d'habitants per secció censal.

Cost
Els cost dels certificats és de 2€, segons les Ordenances Fiscals vigents.
Documentació necessària?
Descripció documentació
Sol•licitud mitjançant instància acompanyada de fotocòpia del document acreditatiu de la identitat del sol•licitant:  • Majors d’edat: DNI o passaport.


  • Estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres del Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtud de l’acord de Luxemburg): certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen o del passaport en vigor.


  • Estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Oficina del padró
Atenció al públic de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores.
Els mesos de juliol i agost l’horari serà de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
Adreces on dirigir-se
Ajuntament de Vilanova del Camí - Casa Consistorial
T.938 054 422
Plaça del Castell, 1

Correu electrònic
vilanovac@vilanovadelcami.cat

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona