ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Execució del projecte

Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds

1.1 Pavimentació del centre urbà
1.2 Urbanització exterior del centre cívic
1.3 Prolongació del carrer Ronda i final carrer Major
1.4 Instal·lació d'arbrat en el centre urbà
1.5 Instal·lació d'enllumenat al centre urbà
1.6 Col·locació o reposició de mobiliari al centre urbà
1.7 Substitució de xarxa de clavegueram al carrer Major

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis

2.1 Instal·lació d'ascensors als edificis de pb+4p
2.2 Reparació de cobertes en mal estat
2.3 Reparació de façanes en mal estat

Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu

Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu

3.1 Enderroc i construcció d'un nou centre cívic
3.2 Rehabilitació d'equipament per casal d'avis

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis

Incorporació de les tecnologies de la informació als edificis

4.1 Instal·lació de xarxa de veu i dades als equipaments del centre
4.2 Aula d'informàtica i noves tecnologies al nou centre cívic
4.3 Aula d'informàtica i noves tecnologies al nou casal d'avis
4.4 Habilitació d'un telecentre per emprenedors

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

5.1 Instal·lació de plaques solars tèrmiques al casal d'avis i el centre cívic
5.2 Instal·lació de plaques solars fotovoltàiques al centre cívic i a la casa consistorial
5.3 Instal·lació de contenidors soterrats per a la recollida de residus

Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments

6.1 Punt d'informació i assessorament a les dones
6.2 Espai habilitat al nou centre cívic per acollir activitats formatives destinades a dones autòctones i immigrants
6.3 Programa de tallers d'intercanvi intercultural i d'experiències per a dones al nou centre cívic
6.4 Espai habilitat per a ludoteca per acollir serveis destinats a conciliar la vida familiar i la professional
6.5 Espais potencialment insegurs per a dones. Arranjament escales c/ Igualada i c/ Sant Josep

Desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri

Desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri

7.1 Rehabilitació del mercat de Sant Hilari
7.2 Programa d'integració social i cultural per aconseguir una millor qualitat de vida al barri
7.3 Programa de millora i dinamització del teixit associatiu i la participació social
7.4 Pla de participació ciutadana
7.5 Oficina per a la gestió del projecte integral

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

8.1 Accessibilitat a la via publica
8.2 Accessibilitat al transport
8.3 Accessibilitat en la comunicació


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona